Ανάπτυξη μέσω Συνεργειών

Samothraki Open Forum 2019

Το Samothraki Open Forum είναι ένα ανοιχτό βήμα ενημέρωσης και διαλόγου φορέων, επιχειρηματιών και της τοπικής κοινωνίας. Στόχος της διοργάνωσης του Φόρουμ αποτελεί η δημιουργία συνθηκών αειφόρου ανάπτυξης, στα πλαίσια της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ, στη Σαμοθράκη και στην Ελλάδα γενικότερα. Το φετινό Φόρουμ είναι αφιερωμένο στο στόχο αειφορίας 17, δηλαδή στην «Ανάπτυξη μέσω Συνεργειών».

ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ