1η Ημέρα (04.09.2020)

Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Φυσικού Περιβάλλοντος

18.00-18.15 Χαιρετισμός Δημάρχου Σαμοθράκης

18.15-18.40 Aειφόρος Aνάπτυξη, Πολιτιστική Κληρονομιά και Περιβάλλον

18.40-19.00 Η Πολιτιστική και Περιβαλλοντική Κληρονομιά της Σαμοθράκης

19.00-19.20 Κλιματική Αλλαγή και Δράσεις στη Σαμοθράκη

19.20-19.40 Συνέργειες για την προστασία της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς και του Περιβάλλοντος

19.40-20.00 Ερωτήσεις, Συζήτηση και Συμπεράσματα

Τέλος της πρώτης μέρας και Δεξίωση του Δημάρχου Σαμοθράκης

2η Μέρα (05.09.2020)

Επιχειρηματικότητα, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Συνέργειες για την Προστασία της Πολιτισμικής Κληρονομιάς και του Φυσικού Περιβάλλοντος

09.30-10.45  Χαιρετισμοί και Εισαγωγή

10.45-11.15 Βέλτιστες Επιχειρηματικές Πρακτικές

11.15.-12.15 Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

12.15-13.15 Αειφόρος Τουρισμός

13.15-14.15 Διάλειμμα

14.15-15.15 Έξυπνη Αγροτική Παραγωγή

15.15-16.15 Τυποποίηση & Branding Προϊόντων

16.15-17.15 Γαστρονομία & Πολιτιστική Κληρονομιά

17.15-17.45 Συνέργειες για την επιχειρηματική ανάπτυξη: Ένα σχέδιο για το Μέλλον!

17.45-18.00 Συμπεράσματα και Δράσεις

3η Μέρα (06.09.2020)

Βιωματικές Εμπειρίες και Στρατηγικός σχεδιασμός.

10.00-14.00 Βιωματικές Εμπειρίες και Στρατηγικός σχεδιασμός για την αειφόρο Ανάπτυξη στη Σαμοθράκη.

*Το πρόγραμμα υπόκειται σε αλλαγές