Καθ. Πανεπιστήμιο Φυσικών Πόρων και Βιοεπιστημών, Βιέννη

Πρόεδρος Διεθνούς Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Συλλόγου Βιώσιμη Σαμοθράκη

Η Marina FischerKowalski, για πολλά χρόνια διευθύντρια του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικολογίας, είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Βιομηχανικής Οικολογίας και Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Οικολογικών Οικονομικών. Είναι μέλος της επιτροπής UNESCO για τα Αποθέματα Βιόσφαιρας στην Αυστρία. Αρχικά, μια επισκέπτρια του νησιού, κατόπιν αιτήματος κατοίκων, ασχολείται με την έρευνα στη Σαμοθράκη από το 2008 σε συνεργασία με επιστήμονες του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών, του Πανεπιστημίου του Waterloo και του Πανεπιστημίου Yale. Διοργανώνει ετήσια Θερινά Σχολεία στο νησί για φοιτητές από όλον τον κόσμο, για να μάθουν αλλά και να βοηθήσουν στην έρευνα, και προεδρεύει του Διεθνούς Επιστημονικού Συμβουλίου του τοπικού συλλόγου «Βιώσιμη Σαμοθράκη». Το 2012 ανακηρύχθηκε επίτιμη δημότης Σαμοθράκης.

https://boku.ac.at/wiso/SEC; http://sustainable-samothraki.net