Το Samothraki Open Forum αποτελεί ένα μοναδικό βήμα προβληματισμού, συζήτησης και προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης στο Νησί των Μεγάλων Θεών, τη Σαμοθράκη. Το Forum τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Σαμοθράκης και του Ελληνο-Ολλανδικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Συνδέσμου. Διοργανώνεται δε ετησίως από τη ιδιωτική συμβουλευτική εταιρεία Aero Iasion Development με την υποστήριξη του Δήμου Σαμοθράκης.

Φέτος το Samothraki Open Forum θα πραγματοποιηθεί στις 26 – 28 Ιουνίου 2020 στο Πνευματικό Κέντρο «Νικόλαος Φαρδύς» στη Χώρα της Σαμοθράκης με θέμα «Δράσεις για την Κλιματική Αλλαγή: Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού μας περιβάλλοντος». Το φετινό Forum είναι αφιερωμένο λοιπόν στο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 13 της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ, τη «Δράση για το Κλίμα».

Καταξιωμένοι Έλληνες και ξένοι επιστήμονες, επιχειρηματίες, κοινωνικοί και πολιτικοί φορείς θα συνομιλήσουν με την τοπική κοινωνία για θέματα κλιματικής αλλαγής, δράσεων για την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς, το ρόλο της επιχειρηματικότητας και πιθανές συνέργειες για την αειφόρο ανάπτυξη της Σαμοθράκης. Ιδιαίτερα κατά τη δεύτερη μέρα του Forum, θα λάβουν χώρα συζητήσεις σε επιχειρηματικά Panels με θέματα τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, την έξυπνη γεωργία, τον αειφόρο τουρισμό, τη βιώσιμη τοπική γαστρονομία. Στόχος των Panel είναι η ενδυνάμωση της τοπικής επιχειρηματικότητας μέσα από βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές, η ανάδειξη ώριμων projects και η διατηρήσιμη, βιώσιμη αύξηση των εσόδων των κατοίκων της Σαμοθράκης. Η τρίτη και τελευταία μέρα θα είναι αφιερωμένη σε βιωματικές εμπειρίες τοπικών επιχειρηματιών καθώς και ο σχεδιασμός ενός στρατηγικού πλάνου βιώσιμης ανάπτυξης της Σαμοθράκης.

Το Samothraki Open Forum αποτελεί πλέον θεσμό για το Νησί των Μεγάλων Θεών. Η επιτυχία του οφείλεται πρωτίστως στις συνέργειες με το Δήμο, στην εθελοντική προσφορά καταξιωμένων προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και τρίτον, στη σημαντική συνδρομή των χορηγών και υποστηρικτών του Forum. Τέλος, το Forum αποτελεί μέρος της συνολικής προσπάθειας για την καθιέρωση στη συνείδηση των κατοίκων και επισκεπτών το «αειφόρο» brand της Νήσου των Μεγάλων Θεών!

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο Forum του έτους 2018 ήταν αφιερωμένο στην «Αειφορία, Ανάπτυξη και Τουρισμό» δηλαδή το ΣΒΑ 11: «Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες». Το δεύτερο Forum διεξήχθη τoν Ιούνιο του 2019 με θέμα  «Ανάπτυξη μέσω Συνεργειών», αφορούσε δηλαδή στο ΣΒΑ 17, «Συνεργασία για τους Στόχους».

Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις αναρτώνται στο site του Forum και αποτελούν τη βάση για τη στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης της Σαμοθράκης.

Πληροφορίες και εγγραφή στο Forum: www.samothrakiopenforum.com

Στο Samothraki Open Forum υλοποιούμε το motto της UNESCO: Think global, act local