29.06.2019 

Αρχική/29.06.2019 

20.30

2019-06-26T16:13:06+00:00

Δείπνο του Δημάρχου Σαμοθράκης (κατόπιν προσωπικής πρόσκλησης)

20.302019-06-26T16:13:06+00:00

18.00

2019-06-26T16:12:51+00:00

Πέρας του Samothraki Open Forum 2019 κ. Παναγιώτης Καμπούρογλου, Εκτελεστικός Διευθυντής, IASION, Ιδρυτής Samothraki Open Forum

18.002019-06-26T16:12:51+00:00

17.30

2019-06-26T16:12:42+00:00

Συμπεράσματα και πρόγραμμα τοπικών δράσεων κ. Αθανάσιος Βίτσας, Δήμαρχος Σαμοθράκης

17.302019-06-26T16:12:42+00:00

17.15 – 17.30

2019-06-26T16:12:32+00:00

Ερωτήσεις - Προτάσεις

17.15 – 17.302019-06-26T16:12:32+00:00

16.15 – 17.15

2019-06-26T16:12:21+00:00

Πάνελ: Νεανική Επιχειρηματικότητα Συντονιστής: Χρήστος Σταμάτης, Διευθύνων Σύμβουλος, La mia Stevia

16.15 – 17.152019-06-26T16:12:21+00:00

15.15 – 16.15

2019-06-26T16:12:11+00:00

Πάνελ: Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Συντονίστρια: κα Νορέλλα Ντέλλα, Mompreneur (Μητέρα - Επιχειρηματίας)

15.15 – 16.152019-06-26T16:12:11+00:00

15.00 – 15.15

2019-06-26T16:12:05+00:00

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα – ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο κ. Πάκης Παπαδημητρίου, Διευθυντής Εταιρικής Ποιότητας, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Πρόεδρος Επιτροπής ΕΚΕ, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

15.00 – 15.152019-06-26T16:12:05+00:00

12.30 -12.50

2019-06-26T16:11:33+00:00

Νέες θέσεις εργασίας: Απαιτήσεις και Κατευθύνσεις κ. Δημήτριος Δημητρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών & Πρόεδρος ΔΣ Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

12.30 -12.502019-06-26T16:11:33+00:00