28.06.2019 

Αρχική/ 28.06.2019 

21.00

2019-06-26T16:06:14+00:00

Τέλος της α’ ημέρας του Samothraki Open Forum

21.002019-06-26T16:06:14+00:00

20.20 – 20.40 

2019-06-26T16:06:26+00:00

Η μελισσοκομία ως μοχλός οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στο Βόρειο Αιγαίο. Δρ Αλέξανδρος Παπαχριστοφόρου, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας  Επαγγελματικών Μελισσοκόμων (ΕΡΒΑ).

20.20 – 20.40 2019-06-26T16:06:26+00:00

20.00 – 20.20

2019-06-06T10:07:27+00:00

Αειφορία, Συνέργειες και Τεχνολογία: Προτάσεις για τη Βιώσιμη Οικονομική Ανάπτυξη της Νησιωτικής Ελλάδας – Το παράδειγμα της Σαμοθράκης κ. Δημήτριος Δημητρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πρόεδρος  Διοικητικού Συμβουλίου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

20.00 – 20.202019-06-06T10:07:27+00:00

19.20 – 19.40

2019-06-06T10:05:34+00:00

Προϋποθέσεις ανάπτυξης θαλάσσιων οδών κ. Χρήστος Δούκας, Πρόεδρος Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης

19.20 – 19.402019-06-06T10:05:34+00:00

19.00 – 19.20 

2019-06-28T09:15:49+00:00

Κυκλική Οικονομία: Βιώσιμη Κατανάλωση & Παραγωγή κ. Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων Σύμβουλος, Global Sustain Group

19.00 – 19.20 2019-06-28T09:15:49+00:00

18.45 -19.00

2019-06-06T10:04:42+00:00

Χαιρετισμός του Δημάρχου κ. Αθανάσιος Βίτσας, Δήμαρχος Σαμοθράκης

18.45 -19.002019-06-06T10:04:42+00:00

18.30

2019-06-06T10:04:08+00:00

Έναρξη του Συνεδρίου κ. Παναγιώτης Καμπούρογλου, Εκτελεστικός Διευθυντής, IASION, Ιδρυτής Samothraki Open Forum

18.302019-06-06T10:04:08+00:00