Δείπνο του Δημάρχου Σαμοθράκης (κατόπιν προσωπικής πρόσκλησης)