Η μελισσοκομία ως μοχλός οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στο Βόρειο Αιγαίο.

Δρ Αλέξανδρος Παπαχριστοφόρου, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας  Επαγγελματικών Μελισσοκόμων (ΕΡΒΑ).