Αειφορία, Συνέργειες και Τεχνολογία: Προτάσεις για τη Βιώσιμη Οικονομική Ανάπτυξη της Νησιωτικής Ελλάδας – Το παράδειγμα της Σαμοθράκης

κ. Δημήτριος Δημητρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πρόεδρος  Διοικητικού Συμβουλίου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών