Προϋποθέσεις ανάπτυξης θαλάσσιων οδών

κ. Χρήστος Δούκας, Πρόεδρος Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης