Κυκλική Οικονομία: Βιώσιμη Κατανάλωση & Παραγωγή

κ. Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων Σύμβουλος, Global Sustain Group