Χαιρετισμός του Δημάρχου

κ. Αθανάσιος Βίτσας, Δήμαρχος Σαμοθράκης