Πέρας του Samothraki Open Forum 2019

κ. Παναγιώτης Καμπούρογλου, Εκτελεστικός Διευθυντής, IASION, Ιδρυτής Samothraki Open Forum