Συμπεράσματα και πρόγραμμα τοπικών δράσεων

κ. Αθανάσιος Βίτσας, Δήμαρχος Σαμοθράκης