Πάνελ: Νεανική Επιχειρηματικότητα

Συντονιστής: Χρήστος Σταμάτης, Διευθύνων Σύμβουλος, La mia Stevia