Νέες θέσεις εργασίας: Απαιτήσεις και Κατευθύνσεις

κ. Δημήτριος Δημητρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών & Πρόεδρος ΔΣ Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών