Ενέργειες προώθησης του τουριστικού προορισμού Σαμοθράκη

κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης,
Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Π.Ε. Έβρου