Προστασία της Βιοποικιλότητας και Βιώσιμη Ανάπτυξη: Το στοίχημα NATURA για τη Σαμοθράκη

κ. Ανδρομάχη Δρούζα, Περιβαλλοντολόγος, Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, Enterprise Greece