Ανάπτυξη μέσω τοπικών και περιφερειακών συνεργειών

κ. Αθανάσιος Βίτσας, Δήμαρχος Σαμοθράκης