Το Samothraki Open Forum

Ιδρύθηκε το 2017 και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Σαμοθράκης. Η αποστολή του Samothraki Open Forum είναι η δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης στο Νησί της Σαμοθράκης με γνώμονα πάντα τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ, τη λεγόμενη Ατζέντα 2030.

Το Forum και οι δράσεις του απευθύνονται σε όλη την τοπική κοινωνία της Σαμοθράκης, τους φορείς, επιχειρηματίες, μαθητές, σπουδαστές, κατοίκους, επισκέπτες του Νησιού αλλά και σε όλους τους ενδιαφερομένους για τα θέματα της αειφόρου ανάπτυξης στην Ελλάδα.  Η συμμετοχή στο Φόρουμ είναι δωρεάν μετά από σχετική εγγραφή εδώ.

Οι δράσεις του Forum εστιάζουν στην επίτευξη 8 από τους 17 στόχους της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ. Ειδικότερα για τη Σαμοθράκη έχουμε επιλέξει τους εξής Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ):

Για περισσότερες πληροφορίες για το Samothraki Open Forum και τις δράσεις μας καθώς και για συνεργασία ή χορηγίες παρακαλούμε απευθυνθείτε εδώ.

To Forum υποστηρίζεται από τις επιχειρήσεις Iasion Consulting (https://iasion.eu) καθώς και το ταξιδιωτικό γραφείο Great Gods Travel (https://greatgods.gr) με έδρα την Παλαιόπολη Σαμοθράκης.