Η μετάβαση του Νησιού των Μεγάλων Θεών στην αειφόρο ανάπτυξη και την ψηφιακή εποχή! – Τα συμπεράσματα του Samothraki Open Forum 2019

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή μικρών και μεγάλων ολοκληρώθηκε το φετινό Samothraki Open Forum 2019 με θέμα «Ανάπτυξη μέσω Συνεργειών». Στο υπέροχο, ιστορικό Πνευματικό Κέντρο της Χώρας Σαμοθράκης «Νικόλαος Φαρδύς», πλέον των εκατό συνέδρων ανέπτυξαν κατά το τριήμερο 28-30 Ιουνίου τις προτάσεις τους για την αειφόρο ανάπτυξη του Νησιού των Μεγάλων Θεών (πρόγραμμα και παρουσιάσεις είναι αναρτημένα στο http://samothrakiopenforum.com).

Τα κύρια συμπεράσματα του Φόρουμ είναι τα εξής:

  • Ο Δήμος εκπονεί σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, τους επιχειρηματίες και τους κρατικούς φορείς ένα ολιστικό σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης. Η στρατηγική αυτή εμπεριέχει τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας και αποσκοπεί στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων και νέων εσόδων για το Δήμο της Σαμοθράκης. Ενισχύεται κάθε μορφή τοπικής επιχειρηματικότητας (π.χ. γυναικεία, νέα, κοινωνική, συνεργατική κτλ.).
  • Η διασύνδεση της Σαμοθράκης με άλλους γειτονικούς προορισμούς (Λήμνο, Θάσο, Τουρκία) είναι πρωταρχικής σημασίας για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.
  • Η προστασία του ορεινού όγκου της Σαμοθράκης από την υπερβόσκηση και τη διάβρωση του εδάφους αποτελεί άμεση προτεραιότητα και βοηθά στην ανατροπή της κλιματικής καταστροφής (climate emergency). Το πρόγραμμα NATURA της Σαμοθράκης οφείλει να υλοποιηθεί άμεσα (έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων αλλά και στήριξη από την τοπική κοινωνία).
  • Η αγροτική παραγωγή αποτελεί το θεμέλιο της τοπικής οικονομίας και το συγκριτικό πλεονέκτημα της Σαμοθράκης (unique selling point). Ζητούμενο αποτελεί η αειφόρος ανάπτυξη του αγροτικού κλάδου και η αύξηση των  εσόδων των τοπικών παραγωγών (π.χ. μέσω τυποποίησης,  δημιουργίας επωνύμων τοπικών προϊόντων κτλ.).
  • Δημιουργείται, σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ολιστική πλατφόρμα Samothraki.Online με στόχο την προώθηση του brand του Νησιού των Μεγάλων Θεών και της τοπικής οικονομίας.
  • Διασύνδεση των τοπικών προϊόντων με τον τουρισμό, ώστε να ισχυροποιηθεί η «εμπειρία Σαμοθράκη».
  • Για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και αύξηση των εσόδων, αναπτύσσεται ένα σύνθετο εναλλακτικό τουριστικό προϊόν βασιζόμενο στις αρχές της αειφορίας ενώ παράλληλα αναβαθμίζονται και αξιοποιούνται οι υπάρχουσες υποδομές (π.χ. των λιμένων της Σαμοθράκης).
  • Ανάπτυξη των τεχνολογικών δεξιοτήτων των κατοίκων και των νέων της Σαμοθράκης, μέσα από συνέργειες π.χ. με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και χρήση της εξαιρετικής ψηφιακής υποδομής του Νησιού.
  • Δίνονται κατάλληλα κίνητρα για την προσέλκυση νέων στο Νησί (start ups ψηφιακοί νομάδες, designers, εικαστικοί, επιστήμονες, επιχειρηματίες κτλ.).
  • Σταδιακά, η Σαμοθράκη μεταλλάσσεται ψηφιακά σε «σοφό Νησί» (Smart Island).

«Η μετάβαση του Νησιού των Μεγάλων Θεών στην αειφόρο ανάπτυξη και την  ψηφιακή εποχή επιτυγχάνεται με Συνέργειες. Το φετινό, ιδιαίτερα επιτυχημένο Φόρουμ, κατέδειξε ότι η τοπική κοινωνία είναι έτοιμη για τη δημιουργία ενός ισχυρού brand, προστιθέμενης αξίας για τα τοπικά προϊόντα, τη ψηφιακή μετάλλαξη του Νησιού των Μεγάλων Θεών και την ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για την απρόσμενη ανακάλυψη του «μεγάλου μυστικού θησαυρού» της Σαμοθράκης, τη γυναικεία επιχειρηματικότητα που τόσο δυναμικά αναδείχθηκε μέσα από το Φόρουμ! Δεσμευόμαστε να τη στηρίξουμε στην ανάπτυξή της. Ευχαριστώ το Δήμο Σαμοθράκης και το Δήμαρχο κ. Βίτσα για την αιγίδα και τη στήριξη στην άρτια διοργάνωση, τους χορηγούς και υποστηρικτές του Φόρουμ, την Άκμων ΑΤΕ, την Aegean Airlines, τη Distemicha, το Niki Beach Hotel, το Made for Gods, τoυς χορηγούς επικοινωνίας Ναυτικά Χρονικά, Global Sustain, reportal.gr καθώς και τους τοπικούς επιχειρηματίες για τις υψηλές γαστρονομικές εμπειρίες που απλόχερα προσέφεραν!», δήλωσε ο Παναγιώτης Καμπούρογλου, Ιδρυτής & Εντεταλμένος Σύμβουλος της Iasion.