Διευθύνων Σύμβουλος, Global Sustain Group

Ο Μιχάλης Σπανός είναι ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Global ustainGroup, ειδικός σύμβουλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), Senior Associate στο AHC Group (ΗΠΑ), πρώην μέλος της συντονιστικής γραμματείας του United Nations Global Compact Network Hellas, ενεργό μέλος του Advisory Board του CEO Clubs Greece και του Sustainability Advisory Council της FMC Corp (ΗΠΑ). Είναι ομιλητής σε διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσεις σε θέματα υπεύθυνων επενδύσεων, βιωσιμότητας και εταιρικής υπευθυνότητας, ενώ συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς όπως UN Principles for Responsible Investment,Global Compact, GRI, TCFD, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κοινοβούλιο. Ο κ. Σπανός είναι επίσης επισκέπτης λέκτορας στο πρόγραμμα International MBAτου Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και του Cyprus International Institute of Management.