Πανεπιστήμιο Φυσικών Πόρων και Βιοεπιστημών, Βιέννη

Μέλος Διεθνούς Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Συλλόγου Βιώσιμη Σαμοθράκη

Ο Πάνος Πετρίδης είναι ερευνητής στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικολογίας του Πανεπιστημίου Φυσικών Πόρων και Βιοεπιστημών της Βιέννης. Από το 2010 συντονίζει διεπιστημονική συμμετοχική έρευνα που μελετά τις συνθήκες νησιωτικής αειφορίας και υποστηρίζει μια διαδικασία μετάβασης για τη Σαμοθράκη προς πιο βιώσιμες κατευθύνσεις, ενώ διοργανώνει ετήσια Θερινά Σχολεία. Είμαι μέλος του Διεθνούς Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του συλλόγου «Βιώσιμη Σαμοθράκη».

http://sustainable-samothraki.net