Ο Δρ. Ιωάννης Παππάς, CEO και Συνιδρυτής της GREEN EVOLUTION AE, Διευθυντής του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού (GSTC) για την Μεσόγειο. Είναι Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός, με πάνω από 29 χρόνια εμπειρίας σε διάφορους τομείς της επιστήμης, με επίκεντρο την Αειφορία του Τουρισμού, την ενεργειακή και περιβαλλοντική αποδοτικότητα σε υποδομές/κτίρια, τον έλεγχο και παροχή συμβουλών στην πιστοποίηση εταιρειών και στην τεχνολογική εφαρμογή των μεθοδολογιών προσαρμογής και μετριασμού του κλίματος. Είναι επικεφαλής Αξιολογητής του GSTC για Προορισμούς, Επιθεωρητής στα πιο σημαντικά συστήματα πιστοποίησης Αειφόρου Τουρισμού, ξενοδοχεία, Τουριστικά Γραφεία και Προορισμούς, καθώς και επικεφαλής εκπαιδευτής του GSTC για την Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη. Επίσης, είναι επικεφαλής της Ομάδας του GSTC για την συμφωνία με το Υπουργείο Τουρισμού στο θέμα Αειφορία και νέα Εθνική Στρατηγική.