Ομιλητές 20192020-06-18T10:10:38+00:00

Δούκας Χρήστος

Πρόεδρος Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 1949. Απόφοιτος της Πολυτεχνικής [...]