Συνιδρυτής & Γενικός Διευθυντής, Velocity.Partners Venture