Πρόεδρος Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης

Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 1949. Απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (τμήμα Πολιτικών Μηχανικών). Εργάσθηκε στο ιδιωτικό τομέα ασκώντας το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού (μελέτες- επιβλέψεις- κατασκευές) διατηρώντας Τεχνικό Γραφείο στην Αλεξανδρούπολη.
Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος στον Δήμο Αλεξανδρούπολης.
Από τον Σεπτέμβριο του έτους 2015 είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.»