Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πρόεδρος  Διοικητικού Συμβουλίου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

Ο Δημήτριος Δημητρίου κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στα πρότυπα πρόβλεψης ζήτησης σε διαδρόμους με υψηλή εποχική διακύμανση, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) στην Περιβαλλοντική Σχεδίαση Υποδομών, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) στον Σχεδιασμό και Διαχείριση Αεροδρομίων και Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού στην κατεύθυνση των μεταφορών και συγκοινωνιακών υποδομών. Συνοπτικά, στα 22 έτη επαγγελματικής δραστηριότητας  περιλαμβάνονται δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε 3 άξονες: τριτοβάθμια εκπαίδευση, έρευνα και διοίκηση. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και παρέχει μαθήματα προπτυχιακών μαθημάτων και μεταπτυχιακών σπουδών (α) ΜΒΑ και (β) Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας, του Τμήμα Ιατρικής. Η συγγραφική του συνεισφορά περιλαμβάνει πάνω από 150 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά, συνέδρια και επιστημονικές δράσεις. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε πολλές εκδόσεις επιστημονικών περιοδικών, συντακτικές επιτροπές, επιστημονικές επιτροπές σε διεθνή συνέδρια και διοργάνωση επιστημονικών δραστηριοτήτων. Στην επαγγελματική του πορεία έχει αναλάβει θέσεις διοίκησης-μάνατζμεντ καθώς και θέσεις ευθύνης σε ειδικά projects και παροχή συμβουλών σε εταιρίες και οργανισμούς σε θέματα σχετικά με τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την οικονομία των υποδομών στις μεταφορές. Σήμερα είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (2016 – σήμερα), ενώ έχει διατελέσει Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος του Οργανισμού Μεταφορών Αθηνών (2010-2012), μέλος του ΔΣ στο ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ (2002-2006). Τέλος, έχει συμμετάσχει σε επιτροπές εμπειρογνωμόνων και επιστημονικές δράσεις σε διεθνείς οργανισμούς και επαγγελματικούς φορείς (UNECE, OECD, ICAO, ACI, COST/EU, UITP, etc.), ενώ είναι μέλος και έχει εκλεγεί στα ΔΣ σε επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις (ΣΕΣ, ΕΑΕ, ΤΕΕ).