Στα πλαίσια του Samothraki Open Forum θα λάβει χώρα βιωματική εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη με τίτλο “Ο μικρός τουρίστας – Μια βαλίτσα ταξιδεύει…στη Σαμοθράκη”.

Εισηγητρίες: Δρ Ελευθερία Γκρίμπα & κα Ευαγγελία Γκρίμπα

Ώρες: 10.00-11.00 για μαθητές δημοτικού

11.00-12.00 μαθητές γυμνασίου/λυκείου

12.00-13.00 εκπαιδευτικούς και

13.00-14.00 νέοι επιχειρηματίες.

Χώρος: Πλατεία Παπαγιώργη Μανωλάκη στη Χώρα Σαμοθράκης.