Δράσεις για την Κλιματική Αλλαγή

Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού μας περιβάλλοντος

Samothraki Open Forum

Το ετήσιο Samothraki Open Forum αποτελεί ένα μοναδικό βήμα προβληματισμού και συζήτησης για την αειφόρο ανάπτυξη στη Σαμοθράκη, το Νησί των Μεγάλων Θεών, με βάση την Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ.

Το Forum τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Σαμοθράκης και του Ελληνο-Ολλανδικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Συνδέσμου. Διοργανώνεται εθελοντικά από τη συμβουλευτική εταιρεία Aero Iasion Development.

Το φετινό Forum είναι αφιερωμένο στο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 13 της Ατζέντας 2030. Θα πραγματοποιηθεί από 04 μέχρι 06 Σεπτεμβρίου 2020 με θέμα «Δράσεις για την Κλιματική Αλλαγή: Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού μας περιβάλλοντος».

Καταξιωμένοι Έλληνες και ξένοι επιστήμονες, επιχειρηματίες, κοινωνικοί και πολιτικοί φορείς θα συνομιλήσουν με την τοπική κοινωνία για την κλιματική αλλαγή, την ανάγκη δράσεων για την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς, την επιχειρηματικότητα, τις συνέργειες φορέων με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη της Σαμοθράκης. Κατά τη διάρκεια του Forum, θα λάβουν χώρα επιχειρηματικά Panels και Round Tables για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, την έξυπνη γεωργία, τον αειφόρο τουρισμό, τη βιώσιμη τοπική γαστρονομία κ.α.

Στόχος του Samothraki Open Forum είναι η ενδυνάμωση της τοπικής επιχειρηματικότητας, η αύξηση των εσόδων των κατοίκων μέσα από βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές αειφορίας στη Σαμοθράκη αλλά και την Ελλάδα γενικότερα.

Στο Samothraki Open Forum υλοποιούμε το motto της UNESCO: Think global, act local
Πληροφορίες και εγγραφή στο Forum: www.samothrakiopenforum.com

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Χορηγός Αερομεταφορών

Χορηγοί Επικοινωνίας

Υπό την Αιγίδα

https://www.heda.com.gr/
https://www.heda.com.gr/

Οργανωτής

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεις αυτήν τη στιγμή.